EDUCA MAGAZÍN

Objednat EDUCU

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte možnost
Edit Template

SPORT NA ŠKOLÁCH V USA

Při příležitosti návštěvy mé kamarádky Evy žijící v Los Angeles jsem díky ní měla příležitost zjistit pár informací o fungování sportu na školách v USA. Vyzpovídala jsem velmi sympatického a po americku správně hovorného a pozitivně naladěného tatínka Kevina, jehož synové Luke (18) a Jesse (14) jsou studenty střední školy na jihu od Los Angeles v okrese Orange County s názvem Laguna Beach High School (LBHS). Oba hrají vodní pólo, Luke ve varsity týmu, rádi surfují a milují snowboarding. Vlastně všichni v Laguna Beach surfují a jezdí na snowboardu, děti i rodiče.

Jak funguje v USA tělocvik na školách a jak fungují školní a mimoškolní sportovní kluby? Jaké jsou členské příspěvky v takových klubech? 

Vzdělávání na střední škole v USA funguje podle určitých pravidel a postupů. Na střední škole LBHS, se o sport zajímá většina studentů a jsou tak členy školních sportovních týmů, což je zařazeno do rozvrhu jako část programu „gym“ nebo tělesné výchovy (PE – Physical Education). Středoškoláci jsou obvykle povinni absolvovat určitý počet kreditů z PE pro absolvování školy. Konkrétní požadavky se mohou lišit podle státu a školského okresu. Některé školy nabízejí hodiny PE denně nebo týdně, zatímco jiné mohou mít semestrální kurzy. Ti nejvíce nadáni mohou školu representovat v junior „varsity“ týmu (sportovní tým, který representuje školu). LBHS je škola s výrazným zaměřením na sport, a proto mají studenti možnost zapojit se do různých sportů, jako je vodní pólo, volejbal, plážový volejbal, wrestling, americký fotbal, baseball, atletika a další. Sporty na této škole dosahují již skoro vysokoškolské úrovně a jsou zahrnuty do nabídky jako součást učební osnovy. Pro všechny sporty, které jsou na varsity úrovni, nejsou stanoveny žádné členské poplatky, ale jedná se o bohatší školu, na jiné škole a v jiném okrese to může být nastaveno odlišně. Někteří rodiče mohou dobrovolně přispívat na různé výdaje spojené s týmem prostřednictvím takzvaných booster klubů.

Booster kluby jsou organizace, které sbírají finance na podporu sportovních týmů prostřednictvím charitativních akcí, sbírek, prodejů, které organizují rodiče i děti. Velký podíl samozřejmě finanční příspěvky rodičů. Tyto peníze mohou být využity na nákup vybavení, uniforem, dresů, úhradu cestovních nákladů nebo jiné výdaje související s provozem týmu. Například sporty jako vodní pólo, které vyžaduje hodně cestování a speciální vybavení, vyšší finanční příspěvky od rodičů vyžadovat může. Na druhou stranu, sporty jako fotbal obvykle získávají větší finanční podporu od školy, protože jsou nákladnější a mají širší zájem.

Fotbalové zápasy na této škole jsou velmi populární a generují významné příjmy z prodeje vstupenek, protože jedna může stát i 10–12 USD. Když si spočítáte, že díky vysokému zájmu fanoušků se na každém zápase může sejít několik tisíc diváků, je jasné, že to představuje významný zdroj financování sportovního programu školy mých dětí.

Jaké výhody má pro studenty sportování v rámci školních sportovních klubů? 

Myslím si, že je to záležitost osobního přesvědčení. Pro mě je skvělé, že se děti učí spolupracovat s ostatními a týmové sporty zde hrají skutečně důležitou roli, jelikož jsou pevně zakotvené v americké kultuře. Hodně záleží i na kvalitě trenéra a na kultuře, která je kolem daného sportu a týmu vytvořena.

Dalším důležitým aspektem pro mě je, že sporty zabavují děti, udržují je ve formě a aktivní i mimo školu. Pomáhá to udržet je vytížené a zabránit tak tomu, aby se nudili nebo nedělali nic, co by mohlo vést k problémům, lenosti, či dokonce k experimentování s drogami či jinými škodlivými chováními, což bohužel může být pro středoškoláky lákavou možností. To, jaké sporty děti vybírají, je opravdu otázkou osobní preference. Osobně mám v Laguna Beach, což je sice malé město, ale naše střední škola je velmi zaměřená na sport, velmi pozitivní zkušenosti. Naše děti získaly skvělé přátelství a mnoho cenných dovedností od trenérů. Například vodní pólo je pro děti náročné. Trénují dvakrát denně, což je skvělá příležitost naučit se být odpovědnými a dodržovat pravidla, protože trenéři jsou v tomto ohledu velmi nároční.

 

Jak kvalitní je na školách sportovní vyžití pro děti, které ve sportu nedosahují žádných výjimečných výsledků? 

Hodně záleží na tom, ve kterém městě nebo okrese se daná střední nachází, a také na finanční situaci tohoto okresu. V americké kultuře je kladen velký důraz na školní sporty na střední škole, a to z několika důvodů, jak jsem již zmínil dříve. Popularita školních sportů je zde vysoká a těší se podpoře mnoha rodičů a samotné školy.

Myslím si, že je to skvělá věc. Být součástí sportovního týmu je úžasný způsob, jak se rozvíjet a může to být pro mnoho dětí odrazovým můstkem k dalšímu vzdělávání na vysoké škole. Mnoho amerických dětí se zaměřuje na sportovní kariéru jako prostředek k získání stipendia na vysokou. I když to nakonec třeba se sportem nevyjde, je pozitivní vidět, že americké školy kladou na sportovní aktivity takový důraz. Může to nakonec být pro děti prospěšné i v dalších oblastech života, i když se sportu na vysoké škole již nebudou věnovat.

Chtěl bych o sportu v Americe zdůraznit jednu věc. Rodiče vše hodně prožívají a nechávají své děti provozovat od velmi nízkého věku mnoho sportů jako junior hokej, junior baseball nebo junior americký fotbal.  Má to podle mě dobré i špatné stránky. Rodiče jsou zde ale často naprosto fanatičtí a na děti vyvíjejí nadměrný tlak téměř od té doby, co zahodí plenky, s vidinou, že z nich určitě budou profesionálové. A i když jejich děti budou mít štěstí a budou hrát na vysoké škole, tak pravděpodobně takové tempo nevydrží a profesionálně hrát nebudou. I když určitě jsou výjimky, kdy se to může vyplatit.

Nicméně na závěr bych chtěl říct, že sport je neoddělitelnou součástí americké kultury a je zakořeněn ve struktuře této země.

Příklady členských poplatků:

Judy Cheng (dcera na státní škole provozuje vodní pólo) Poplatek za členství v klubu činí 650 dolarů za tři měsíce.

Nova Collins (děti na privátní židovské škole) Většina soukromých klubových sportů stojí od 2800 do 5000 dolarů ročně, kromě dalších nákladů na turnaje a cestování.

POSLEDNÍ ČÍSLO

Snímek obrazovky 2024-06-17 v 7.13.35

Kontakty

info@educamagazin.cz

Letohradská 803/24
Praha 7 - Holešovice, 170 00

kde koupit ?

zde na webu
www.educamagazin.cz
© 2023 vytvořeno Higuera web