EDUCA MAGAZÍN

Objednat EDUCU

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte možnost
Edit Template

Revize školství za rohem

Světem školství nezahýbaly v posledních týdnech jen přijímací zkoušky, ale také dlouho očekávaná revize rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání, který byl od 21. března do 21. dubna 2024 otevřený možnosti připomínkování ze strany odborníků i veřejnosti. Co tento program ovlivňuje, a jak je důležitý pro český vzdělávací systém, ale i zákonné zástupce?

Pokud je pro vás rámcový vzdělávací program neznámý, můžete si ho představit jako základní pravidla nebo kánon českého školství, který určuje obsah i cíle vzdělávacího procesu. Tento program určuje znalosti, schopnosti a dovednosti, které má žák získat a umět po skončení povinné školní docházky. V České republice máme vysoce autonomní systém, díky kterému si mohou všechny základní školy sestavit také svůj školní vzdělávací program (ŠVP), pro který je rámcový program, který můžeme zjednodušeně nazvat „národním“, laťkou, ze které se nesmí slevit. I když tedy může mít každá škola svůj program pro vzdělávání, všechny školy vychází při jeho sestavení z programu rámcového.

Rámcový vzdělávací program neslouží jen školám a pedagogům, ale i veřejnosti, tedy rodičům a učitelům budoucích pedagogů, které informuje o budoucím směřování vzdělávání na českých školách.

Rok 2024 je ve znamení revize rámcového vzdělávacího programu a nastavení jeho hlavních směrů na základě zpětné vazby od odborníků i veřejnosti. Nemluvíme o jednoduchém procesu. Tvůrci programu totiž často čelí mnoha protichůdným návrhům a názorům, které musí na základě připomínek, ale i praxe a cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ vyhodnotit a rozhodnout. Odpovědnost za revizi programu nakonec nese Národní pedagogický institut ČR. Aktuálně je připomínkovací část za námi, teď nám tedy nezbývá nic jiného než čekat, jak se program změní a co nového do českého školství přinese. Držme si palce!

POSLEDNÍ ČÍSLO

Snímek obrazovky 2024-06-17 v 7.13.35

Kontakty

info@educamagazin.cz

Letohradská 803/24
Praha 7 - Holešovice, 170 00

kde koupit ?

zde na webu
www.educamagazin.cz
© 2023 vytvořeno Higuera web