EDUCA MAGAZÍN

Objednat EDUCU

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte možnost
Edit Template

Více víceletých gymnázií – záruka úspěchu?

V poslední době se často skloňuje otázka potřeby navýšení kapacit škol. Pojďme se tedy i my na toto téma hýbající Českou republikou podívat. Současný ministr školství Mikuláš Bek v médiích již několikrát naznačil, že považuje za jedno z možných řešení nedostatku míst, navýšení kapacit víceletých gymnázií v Praze a jejím blízkém okolí. Tento návrh jde ale do značné míry proM Strategii 2030+, který je klíčovým dokumentem pro rozvoj české vzdělávací soustavy v oblasM regionálního školství, zájmového neformálního vzdělávání i celoživotního učení.

Mezi hlavní směry této strategie patří proměna obsahu a způsobu vzdělávání, zahrnující i úpravu hodnocení. Kromě hlavních cílů zpracovává ale také cíle specifické, kterými jsou posílení kvality vzdělávání v zaostávajících regionech a školách, snížení mezikrajové i vnitrokrajové rozdílnosM kvality vzdělávací soustavy, i posílení podpory rozvoje talentů na standardních ZŠ a omezení rizika segregace ve školství.

Víceletá gymnázia ale nerovnosM v českém školství zvyšují. Ministrovo vyjádření proto můžeme považovat do značné míry za ne zcela uvážené. Společnost EDUin označila dokonce v jednom ze svých článků tuto myšlenku za systémově špatnou. Vyházíme-li z předpokladu, že se ve vyspělých zemích mimo střední Evropu model podobný víceletým gymnáziím jinde nenachází, mělo by být cílem ministra, jako hlavního představitele školství, prosazovat spíše v zahraničí využívanější trendy, založené na myšlence společného vzdělávání všech děl neboli inkluze.

Programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký by označil jako téma s vyšší prioritou zejména potřebu proměny čtyřletých gymnázií s cílem navýšení míst pro žáky, kteří mají na konci povinné školní docházky v běžných základních školách vynikající výsledky.

Je jen na vás, k jakému názoru se přikloníte. My snad trochu poeMcky zakončíme tento článek citací ministra Beka, který uvádí na svém webu k revizi Rámcového vzdělávacího programu (o kterém jsme psali vpředchozím článku) Národní pedagogický insMtut a na kterém se s ministrem Bekem shodneme: „Svět se mění a musí se změnit i vzdělávání našich dě5.“ Budeme jen doufat, že je realizace změn ve vzdělávání v dobrých rukou.

POSLEDNÍ ČÍSLO

Snímek obrazovky 2024-06-17 v 7.13.35

Kontakty

info@educamagazin.cz

Letohradská 803/24
Praha 7 - Holešovice, 170 00

kde koupit ?

zde na webu
www.educamagazin.cz
© 2023 vytvořeno Higuera web