EDUCA MAGAZÍN

Objednat EDUCU

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte možnost
Edit Template

Duševní zdraví především

Žáků s psychickými obtížemi neustále přibývá. V roce 2023 realizovala společnost T-mobile ve spolupráci s projektem Nevypusť duši a agenturou G82 průzkum zaměřený na duševní zdraví mladých, kterého se účastnilo 400 respondentů ze všech částí ČR ve věku od 12 do 19 let

S ohledem na dopady koronavirové pandemie začaly narůstat i počty žáků s problémy se soustředěním (73 %), výšenou agresí (66 %), nedostatkem spánku (57 %) nebo neklidem (56 %). Alarmujícím číslem bylo zejména 30% potvrzení zkušeností se sebepoškozováním nebo se sebevražednými myšlenkami. Průzkum také odhalil neuvěřitelný počet 50 % respondentů, kteří se ve svém okolí s tématem vážných psychických obtíží setkali.

Ve všem špatném se ale podařilo najít i něco pozitivního. S narůstajícím zájmem médií o toto téma a s narůstajícími počty osob s ochotných nahlas promluvit o svých obtížích, se ukázalo, že se na 65 % z dotazovaných dospívajících o téma psychické nepohody zajímá. S řešením osobních problému se ale nejčastěji neobrací na odborníky, ale své blízké. Důvěra v odbornou pomoc i medikamenty se naopak ukázala jako velmi nízká.

Mladší skupina respondentů nejčastěji označila za svého zpovědníka rodiče, v případě starších žáků projevila důvěru ve stejné osoby pouze polovina. Dospívající vnímají stigmatizaci duševních potíží ze strany dospělých, kteří jejich stav zlehčují. I proto často neví, jak s rodinou na toto téma komunikovat. V oblasti péče o duševní zdraví vychází tedy jako klíčová destigmatizace duševních problémů a prevence, stejně jako včasná identifikace obtíží.

Za nejpalčivější problém můžeme označit již mnoho let přetrvávající nedostatek dostupné péče, dlouhé čekají lhůty, zpoplatnění služeb a špatnou dostupnost služeb z místa bydliště. Možným řešením může být podpora telemedicíny, kterou mohou pacienti dětských a dorostových psychiatrů využívat od začátku roku 2024. I v tomto případě se ale jedná zejména o poskytnutí pomoci pacientům, kteří již minimálně jednou ordinaci daného psychiatra osobně navštívili.

Dětských psychiatrů je přitom stále jako šafránu. Situaci by mohla pomoct např. školicí pracoviště (nemocnice a dětská oddělení) za podmínky zvýšení možnosti počtu školenců na 1 školitele. To je ovšem, dle Tomáše Havelky, primáře havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice, na několik let intenzivní mravenčí práce, se kterou je potřeba co nejdříve začít.

Podrobnější informace k telemedicíně najdete např. v článku iRozhlas. Téma nedostatku dětských psychiatrů a psychologů se věnovalo v minulosti mnoho článků jako Novinky.cz (2023 a 2024), iRozhlas (2022), Respekt (2023) a ČT24 (rozhovor, 2023). Uvidíme, zda medializace i neustále se zvyšující počty potřebných pomohou k zahájení snah stabilizace psychologické a psychiatrické podpory dětí, které jsou naše budoucnost.

POSLEDNÍ ČÍSLO

Snímek obrazovky 2024-06-17 v 7.13.35

Kontakty

info@educamagazin.cz

Letohradská 803/24
Praha 7 - Holešovice, 170 00

kde koupit ?

zde na webu
www.educamagazin.cz
© 2023 vytvořeno Higuera web