EDUCA MAGAZÍN

Objednat EDUCU

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte možnost
Edit Template

Předčasné odchody ze vzdělání a jejich příčiny

Každoročně předčasně opustí vzdělávací systém tisíce žáků. Podle zjištění Eurostatu nedokončilo v roce 2020 základní vzdělání 4,5 % žáků a počty mladých, kteří nedokončili střední školu se prozatímně ukotvily na 7,6 %. Příčiny předčasných odchodů ze škol popsal v roce 2020 Národní pedagogický institut (NPI). Příčin se ukázalo mnoho, z těch nejčastějších např. neúspěch u maturitní zkoušky, dání přednosti pracovním nabídkám, špatná volba oboru nebo nesprávný výběr typu studia.

V roce 2022/2023 opustilo základní školu ze 7. nebo 8. třídy na 4000 žáků. Střední školu podle odhadů nedokončí každý dvacátý žák. Počty odchodů za posledních 10 let stále narůstají. Na první pohled se možná může zdát, že se neděje nic vážného. Každý svého štěstí strůjce… Státní kasa ale mluví jinak.

Předčasný odchod ze vzdělávání výrazně snižuje pravděpodobnost nalezení zaměstnání s kariérním postupem, adekvátní výší příjmu, a tím pádem i spokojenosti. V případě nedokončeného základního vzdělávání je pravděpodobnost nezaměstnanosti ohromujících 24 %. Úspěšné ukončení středního vzdělání bez maturity přitom pro jedince znamená zvýšení průměrných celoživotních příjmů i pracovních příležitostí, což nakonec vede i ke zvýšení příjmů do veřejného rozpočtu.

Dle článku na Zkola.cz z roku 2022, přijdou nominálně kvůli jednomu předčasnému odchodu ze vzdělávání veřejné rozpočty do roku 2026 o cca 13 mil. Kč, ve srovnání s úspěšným vyučením, a o 22 mil. Kč ve srovnání s úspěšným dokončením střední školy s maturitou.

 

Jak takovým propadům zabránit?

Předčasné odchody ze vzdělávání je možné na základních i středních školách podchytit kariérovým poradenstvím, díky kterému je možné rozpoznat a rozvíjet schopnosti, dovednosti a zájmy žáků. Z profilu kariérových poradců (KP) na infoabsolvent.cz vyplývá, že se činnost KP na ZŠ nejčastěji vykonává souběžně s prací učitele nebo výchovného poradce. V takovém případě ale zabírá většinu času řešení prospěchu, kázeňských problémů a až v kousku zbývajícího času budoucí směřování žáků. Kariérové poradenství tak často začíná i končí předáním letáčku na dny otevřených dveří středních nebo vysokých škol. Otázkou je, zda by si kariéroví poradci nezasloužili své pevné místo ve školách stejně jako sociální pracovníci a další profese, o kterých se vedou mnohaleté diskuze?.

 

Z Analýzy práce potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách vyplynula Petře Drahoňovské a Ivaně Eliášové, potřeba přístupu k informacím, pomůckám a nástrojům. Prozkoumali jsme proto různá fóra a weby, a nestačili se divit, kolik materiálů je na síti možné najít. Nabízíme vám aspoň malou ochutnávku toho, co nás oslovilo. Za velký zdroj inspirace bychom označili katalog metod na JOBHUB nebo Průvodce pro (školní) kariérové poradce z Centra kariérového poradenství Zlínského kraje nebo Praktického průvodce pro kariérové průvodce 21. století. Velmi kladně na nás zapůsobil také web Euroguidance a články na portálu Průvodce kariérou. V rámci kariérového poradenství spatřila světlo světa například také aplikace Salmondo. Je na vás, jakou cestou se vydáte!

POSLEDNÍ ČÍSLO

Educa Magazín - 3. číslo titulní strana

Kontakty

info@educamagazin.cz

Letohradská 803/24
Praha 7 - Holešovice, 170 00

kde koupit ?

zde na webu
www.educamagazin.cz
© 2023 vytvořeno Higuera web