EDUCA MAGAZÍN

Objednat EDUCU

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte možnost
Edit Template

Green School na Bali

Bambusová škola bez zdí na Bali, která se věnuje holistickému vzdělávání.

Co když škola není jen místem, kde se učíme akademické dovednosti a pamatujeme si fakta? Co když škola může rozvíjet holistické a hluboké spojení s přírodou, zvířaty, komunitou a lidskou zvědavostí? To je myšlenka Green School Bali, kterou v roce 2008 založili John a Cynthia Hardyovi. Je jednou z největších bambusových staveb na světě a zároveň bambusovým kampusem beze stěn, který spojuje studenty s přírodou. Skutečný důkaz udržitelnosti a architektonický zázrak, který umožňuje dětem učit se pečovat o přírodu a zvířata. Green School je modelem alternativního vzdělávání, který povzbuzuje tvůrce změn a podnikatele již od útlého věku.

Jedním z těchto mladých tvůrců změn je Gede Putra Witsen, který byl v roce 2018 premiantem třídy a bývalým členem správní rady Green School Bali.

Gede, co vás inspirovalo k nástupu do Green School Bali a jaká byla vaše zkušenost?
Měl jsem vzácnou příležitost být součástí místního stipendijního programu díky tomu, že se moje rodina podílela na rozvoji a budování školy od základů prostřednictvím našeho rodinného sociálního podniku Mepantigan Bali. Moje zkušenost s touto školou byla nezapomenutelná. Jsem velmi šťastný a vděčný za takovou zkušenost. Od 2. třídy až do maturity jsem byl plně ponořen do úžasných osnov školy Green School.

Můžete nám říci něco více o jedinečném učebním plánu školy Green School?
Samozřejmě záleží na tom, jestli jste na střední škole, na gymnáziu nebo na základní škole, učební plán se trochu liší podle stupně… Celkově se učební plán zaměřuje na projektové vyučování, holistický přístup a udržitelnost. Studenti nejsou zkoušeni klasickými zkouškami a testy, ale uplatňováním toho, co se naučili. To vedlo k tomu, že si vytvářejí vlastní podniky, zjišťují, co je baví, a užívají si učení.

Jaké jsou podle vás nejzajímavější aspekty studia
na této škole?

Každý den vstupujete do malé džungle s bambusovými budovami. Objímáte zvuky přírody a posloucháte, jak ostatní děti hrají svou hudbu nebo fotbal. Třídy nemají žádné stěny, takže slyšíte všechno. Učí to flexibilitě a přizpůsobivosti. Učení se stává zábavou, a to díky projektovému učebnímu plánu.

Při návštěvě Green School Bali mě zaujala jména všech absolventů a významných hostů vyrytá do bambusové konstrukce hlavní budovy „Srdce školy“. Setkali jste se během svého pobytu v Green School s některými z těchto vzácných hostů?
Ano, od Davida Copperfielda a Jane Goodallové po Pan Ki-muna. Pan Copperfield se k nám dokonce připojil v bahně s Mepantiganem Bali! Byla to skvělá zábava.

V areálu školy jsem také viděla mnoho zvířat, můžete nám říci více o úloze zvířat ve výuce na škole?
Je to zase ta přizpůsobivost a flexibilita, jste nuceni se přizpůsobit přírodě, na což většina z nás často zapomíná. Učí to lidi spolupracovat s přírodou, a ne proti ní. Od útlého věku, v každém ročníku na základní škole, mají žáci za úkol postarat se o nějaké zvíře. Vytváří se tak pocit zodpovědnosti. Neotřelé, založené na přírodě a plné životních lekcí.

Jaké projekty nebo iniciativy, do kterých jste se během svého působení na Green School Bali zapojil, měly vliv na životní prostředí nebo společnost?
Ve škole jsem byl poměrně aktivní v několika projektech. Měl jsem svůj vlastní projekt v rámci rodinného sociálního podniku Mepantigan Bali, který vytvářel holistický model cestovního ruchu prostřednictvím sdílení umění a kultury, posilování postavení místních umělců a propojení s přírodou. Podílel jsem se také na zastupování školy na mnoha mezinárodních konferencích, jejichž cílem bylo dále zapojit do diskuse a činnosti směřující k udržitelnému rozvoji, například na jednáních COP o klimatu a na summitech OECD.

Studenti si mohou vybrat z široké škály iniciativ, kterých se mohou účastnit. Já osobně jsem využil těchto příležitostí, které se mi naskytly, a díky tomu jsem se během své mladé kariéry podnikatele naučil mnoho věcí. Po ukončení studia si škola přála, abych se stále angažoval, a tak jsem přijal jejich nabídku stát se prvním členem správní rady absolventů a nadále jsem podporoval její strategické rozhodování.

Můžete nám říct něco o svém projektu Greenstone?
Greenstone neboli zelený kámen je pro všechny maturanty Green School obřadem přechodu. Namísto závěrečné zkoušky musí shromáždit poznatky, které se na škole naučili, a uplatnit je v projektu, který si sami zvolí. Své výsledky výzkumu představí komunitě i mimo ni prostřednictvím prezentace ve stylu TED-talk.

Já osobně jsem prezentoval cestu kreativity, jak mé kreativity jako muzikanta, tak mé spolupráce s dětmi z dětských domovů a osobami se zdravotním postižením, kteří mě podpořili v mé prezentaci prostřednictvím koncertu. Můj projekt byl o tom, že kreativita je v každém z nás, nezáleží na tom, jakého jsme původu nebo s jakými překážkami zápasíme, je to způsob, který sbližuje komunity, uchovává kulturní dědictví a tvoří inovace.

Jak ovlivnila kultura školy Green School váš osobní růst?
Green School mi přinesla rozmanitou kulturu, kterou jsem měl to štěstí zažít. Málokdo z Balijců má takovou příležitost. To velmi přispělo k mému osobnímu růstu. Otevřelo mi to dveře k novým možnostem. Mohl jsem studovat v zahraničí na univerzitě a vytvořil jsem si mezinárodní síť přátel, kolegů a partnerů. Také si mnohem lépe uvědomuji, jak vyvažovat globalizovaný svět s balijskými zvyky. Celkově a výrazně pozitivní vliv.

Jaké věci, které jste se naučili v Green School, uplatňujete ve svém životě nebo v práci dodnes?
Uvědomuji si důležitost udržitelnosti a holistického způsobu života. Pracujeme společně s přírodou a neměli bychom pracovat proti ní. Život je propojený a všichni jsme na sobě závislí. Vždy, když můžete, spolupracujte a vytvářejte dobrou karmu. To jsem se naučil jako Balijec se svými složitými filozofiemi a moudrostmi i jako student této školy.

Jaké je vaše současné zapojení do komunity a sítě Green School?
Nedávno jsem odstoupil ze správní rady Green School Bali, ale stále zastávám poradní funkci pro školu. Jako vedoucí umění a kultury v Mepantigan Bali spolupracuji s Green School Bali na vzdělávání a vytváření smysluplných zážitků pro komunitu této školy i mimo ni.

Green School Bali je víc než jen škola. Je to komunita žáků, pedagogů, rodičů a místních obyvatel, kteří sdílejí vizi holistického a udržitelného vzdělávání. Jedinečné školní osnovy integrují akademické, umělecké, environmentální a kulturní aspekty učení jiskřící v dětech zvědavostí. Je to škola, za kterou se rodiny stěhují z jednoho kontinentu na druhý, aby mohly dát svým dětem příležitost studovat právě zde. Škola, která inspiruje ke spolupráci, radosti a pozitivnímu vlivu na svět.

 

POSLEDNÍ ČÍSLO

Educa Magazín - 3. číslo titulní strana

Kontakty

info@educamagazin.cz

Letohradská 803/24
Praha 7 - Holešovice, 170 00

© 2023 vytvořeno Higuera web