EDUCA MAGAZÍN

Objednat EDUCU

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte možnost
Edit Template

Laskavost a zájem o druhé

Díky setkání s Markem Bilíkem, který se z abstraktního světa investic posunul do oblasti péče o druhé, jsme měli možnost zamyslet se nad tím, jak je důležité edukovat nejen dospělé, ale i školní děti, aby se dozvěděli více o Alzheimerově chorobě, a dále v nich vzbuzovat zájem a empatii.    

Marku, s jakou vizí jste na pozici ředitele IGF Alzheimer centrum Třebíč nastupoval a co se vám za dobu vašeho působení povedlo?
Když jsme do projektu Alzheimer centra v Třebíči vstupovali, měli jsme jasnou vizi – vybudovat nejmodernější zařízení na Vysočině. Měli jsme v mysli takové centrum, které bude srovnatelné i v Evropském či světovém kontextu. Já osobně jsem si představoval moderní zařízení, a to nejen ve smyslu kvalitní a profesionální péče, ale i takové, které klade důraz na lidský a empatický přístup ke klientům a jejich rodinným příslušníkům.

Prostě takové, které vám při návštěvě doslova a do písmene krásně voní, je čisté, v němž máte okolo sebe přívětivé usměvavé obličeje a kde panuje klidná a příjemná atmosféra, kam máte snad i chuť si jít odpočinout od každodenního shonu. Přál jsem si vybudovat zařízení, kam bych mohl s klidným svědomím v případě potřeby umístit své příbuzné nebo prarodiče.

To je to, co se snažíme budovat, a dnes můžu říct, že se nám to povedlo. Držíme vysoký standard péče o naše klienty, což dokazuje zpětná vazba od jejich rodin.

V čem vás osobně tato práce obohacuje?
Dlouhá léta jsem pracoval v oblasti financí a tehdy jsem měl i poměrně malé děti. Vždy jsem stál před problémem, jak zodpovědět typickou dětskou otázku: „Co děláš v práci?“

Práce pro investiční fond stojící za Alzheimer centrem a role ředitele IGF Alzheimer centra Třebíč mi toto velmi usnadnila, aniž bych musel udělat zásadní profesní změnu a stát se třeba hasičem, popelářem, kuchařem nebo učitelem. Moje práce se dostala z abstraktní roviny, umožnila mi opravdu hmatatelně pomáhat druhým, něco fyzicky budovat. Najednou byla odpověď na otázku mých dětí jednoduchá. Mohl jsem jim ukázat centrum, které jsme zrekonstruovali, i konkrétní lidi, co u nás našli domov. I pro mě samotného získala moje práce úplně jinou dimenzi. Uvědomuji si potřebnost své role a hladí mě po duši spokojené výrazy klientů a jejich rodin. Přál bych zažít každému ten pocit smysluplnosti a naplnění, který mi to přináší. 

Jaká je vaše firemní filozofie a v čem jste výjimeční?
Na poradách fondu, který je vlastníkem Alzheimer centra, můžete slyšet nejen smích, ale cítíte zde pohodu a příjemnou atmosféru. Smích nesporně život prodlužuje a dělá ho šťastnější. Zdá se tedy, že firemní filozofie je: S úsměvem a radostí jde vše lépe. Ale teď vážně…

Firemní filozofie IGF Alzheimer centra Třebíč, ale i našich dalších nově vznikajících Alzheimer center a Senior resortů, je osobní a smysluplná péče, kdy personál centra přistupuje ke klientovi a jeho potřebám individuálně a vždy s respektem a úctou.

V praxi to znamená, že nasloucháme našim klientům a jejich rodinám a hodně pozornosti věnujeme také práci s personálem. Což představuje především jejich průběžné vzdělávání, zajištění veškerých potřebných pomůcek k péči o klienty, ale také vytváření prostoru pro jejich kreativitu a nápady na vylepšení péče a práce s klienty.

Rodiny klientů musí cítit velkou důvěru. Moment, kdy vám svěřují člověka, který je velmi křehký a komunikace s ním může být složitá, je pro ně určitě těžký…
Snažíme se, aby se s námi cítili klienti i jejich rodiny v bezpečí a pocity nejistoty dokázali co nejrychleji překonat. Ten vztah se často stává velmi důvěrným díky tomu, že někteří členové rodiny navštěvují své blízké téměř každý den. Mám hodně silný osobní zážitek, kdy jsem pomohl vyřešit manželce jednoho z našich klientů situaci se zabouchnutými klíči od domu. A protože paní chodí za manželem každý den, tak si u nás nakonec pro všechny případy nechala v trezoru náhradní klíče, které jsou pečlivě uloženy v zapečetěné obálce. A to hodně vypovídá o tom, že nám opravdu důvěřuje.      

Svým klientům zajišťujete péči 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a kromě odborné sociální, zdravotní a ošetřovatelské péče nabízíte také doplňkové služby a volnočasové aktivity. Můžete nám je přiblížit?
Jedná se o smysluplné naplnění volného času, vytvoření struktury dne jako něčeho, o co se může klient opřít. Uvědomujeme si důležitost aktivizačních a motivačních aktivit, proto je proti běžnému standardu řady center nabízíme sedm dní v týdnu – tedy i o svátcích a víkendech.

Aktivity ladíme vždy tematicky tak, aby měly širší smysl a kontext. Například arteterapie v období adventu je zaměřená na Vánoce a podporuje haptické a vizuální prožitky, jako je ohmatání adventního věnce, přičichnutí ke svíčce, roztrhání balicího papíru či zpívání vánočních koled.

Kromě aktivizačních činností nebo zookoutku najdete v našem Alzheimer centru i kadeřnický salon, služby pedikérky, masáže, ale i pánský nebo dámský klub, kde probíhá lakování nehtů, klientky se líčí a podobně. Pravidelně se u nás také konají bohoslužby. V našem centru realizujeme i to, o čem se často mluví, ale možná se ne vždy děje v praxi. Daří se nám realizovat mezigenerační setkávání. Úzce spolupracujeme se školami a školkami v okolí. Děti si pro naše klienty vždy připraví různá veselá vystoupení či společně soutěží při sportovních hrách. Klienti vždy děti odmění nejen potleskem, ale také nejrůznějšími dárečky, které sami vyrobili. Nezapomínáme ani na výlety do okolí pro ty klienty, u kterých je to možné.

Jsou tyto aktivity cestou, jak u seniorů zachovat maximum vlastních schopností a rozvíjet dále jejich možnosti?
Ano, určitě. Tyto aktivity přispívají k udržení současného stavu kognitivních schopností, ulehčení komunikace mezi klientem, pečujícím personálem či rodinnými příslušníky a vytvářejí oporu v jejich vzájemném vztahu. Zároveň pomáhají k udržení samostatnosti v každodenních činnostech.

Jednotlivé aktivity jsou vždy cíleny na podporu klientů a jejich schopností, ať už je to motorika, kognitivní funkce, zlepšení fyzického i psychického stavu.

Často pořádáme i různé vědomostní soutěže, oblíbené je také bingo, klienty podporujeme v hraní společenských her, jako je například člověče, nezlob se, domino nebo stolní bowling. Společenské hry nejsou jen formou zábavy, ale mají velký vliv na zlepšování zmíněných kognitivních schopností, stimulují mozek, navozují dobrou náladu a pomáhají vytvářet přátelství mezi našimi klienty.

Při aktivitách, jako je například canisterapie, vidíte některé z těchto efektů instantně. Například při každé návštěvě psí kamarádky, fenky Amálky, je na první pohled vidět pohoda a úsměvy, které přináší.

V době pandemie byl dokonce součástí vašeho týmu profesionální žonglér…
Období covidu bylo nejen pro nás složité – nabídl nám představení žonglér, který jinak účinkuje ve známém cirkusu. Neváhali jsme a souhlasili. Vystoupení bylo úžasné a naši klienti si ho nesmírně užili. Když se moje tehdejší spolujednatelka dozvěděla, že plánuje nastoupit do místní továrny, neváhala a pozvala ho na schůzku. Výsledkem bylo, že k nám nastoupil jako aktivizační pracovník. Díky němu u nás bylo i za covidu hodně veselo. Jeho rozloučení bylo stejně velkolepé jako jeho první vystoupení, a navíc zajistil pro naše klienty návštěvu a soukromé představení ve svém domovském cirkusu.

Čemu momentálně věnujete největší pozornost?
V Alzheimer centru se snažíme vždy vše dotáhnout do nejmenšího detailu tak, aby se nám dařilo vystavět celek a budovat trend v péči, který máme v mysli. Kromě toho ve své práci stále hledáme prostor pro zlepšení a rozvoj. Každý rok si vymyslíme něco nového, lepšího. Loňský rok byl ve znamení vybudování Snoezelenu. Jedná se o speciálně upravený multifunkční prostor, jehož technické vybavení slouží ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci. Mezi základní prvky patří bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory, optická vlákna, aromalampy nebo například pohodlný měkký nábytek. Snoezelen je oázou klidu, místem, které se může stát pro mnohdy neklidnou mysl přístavem v bouři. I když na první pohled může působit jako alternativní metoda terapie, ve skutečnosti se již dnes stává respektovanou součástí metodiky práce s klienty. Podpora se zaměřuje na různé oblasti, jako je například vnímání, emocionalita, kognitivní procesy, komunikace nebo motorika. Tento rok se chystáme na zahradě centra vybudovat pro naše klienty hřiště. Bude se jednat o soubor pečlivě vybraných strojů a zařízení, které přirozeným způsobem opět podporují důležité motorické i kognitivní funkce.

Zároveň plánujeme rozšíření spolupráce se školami a školkami v rámci programu osvěty o Alzheimerově chorobě, ale i obecně zaměřené na péči o druhé. Rádi bychom edukovali školní děti a probudili v nich zájem i empatii.

Jste zároveň předsedou investičního výboru fondu INVEST GATE Funds SICAV a. s. Prostřednictvím tohoto fondu budujete vlastní síť center pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost. Co je hlavním cílem? 
Senioři s těmito speciálními potřebami a sníženou soběstačností jsou často v běžném zařízení osamělí a není možné jim tam věnovat takovou péči, jakou potřebují. Jejich mnohdy zmatečné chování a dezorientace je obvykle vyčlení z kolektivu. Fyziologické potřeby takových klientů jsou sice uspokojeny, ale my cítíme, že je potřeba něčeho navíc. Ať už jde o individuální přístup, porozumění jejich potřebám, nebo trpělivost, která je tolik důležitá. Díky fondu máme příležitost přispět k saturaci nedostatku lůžek ve specializovaných pobytových zařízeních. Zároveň díky tomu, že centrum také provozujeme, máme příležitost nastavit laťku standardu i celkového komfortu, který může být klientům nabízen. A tak to plánujeme i u nových projektů.

Fond využívá svých poznatků ohledně života seniorů v České republice i v obecnější rovině. Tedy nejen že budujeme centra pro seniory se sníženou soběstačností, ale chceme stavět i byty pro aktivní seniory. Jedná se o bydlení, které adresuje potřebu služeb pro aktivní a soběstačný život seniorů. Naším cílem je v tomto směru mimo jiné nalézt i odpověď na otázku týkající se finanční náročnosti udržení vlastního bydlení pro seniory a zamezit izolaci seniorů, to znamená vytvoření komunit aktivních seniorů.

INVEST GATE Funds SICAV a.s. je současně cestou nového modelu financování pobytových sociálních služeb center pro aktivní seniory. Umožňuje soukromým investorům nejen zhodnotit své finanční prostředky bez závislosti na ekonomických cyklech, ale dovolím si říct, hlavně investovat do něčeho, co má smysl a společenský přesah.

Jaké plány máte do budoucna?
Kromě každodenní práce směřující k naplňování představ, které o našem centru v Třebíči máme, se nyní náš tým zabývá přípravou nového Alzheimer centra a Senior resortu v Třeboni. Díky naší zkušenosti z Třebíče můžeme přinést naše služby i do dalšího regionu. V Třeboni chceme navázat na standard, který se nám díky Alzheimer centru v Třebíči podařilo nastavit. Ale nechceme zůstat jen u toho. Díky tomu, že se jedná o lázeňské město nabízející rehabilitační služby, plánujeme v rámci tohoto projektu vyhradit část lůžkové kapacity i pro pacienty s roztroušenou sklerózou. V osobní rovině je to pak snaha předávat získané zkušenosti dál a přispět k výchově empatických a angažovaných lidí, pro které bude důležitá a zásadní laskavost, péče a zájem o druhé. Chci se dál podílet na budování silné značky skupiny INVEST GATE spojené s puncem kvality, za níž můžu hrdě stát a která významně přispívá společnosti.

POSLEDNÍ ČÍSLO

Educa Magazín - 3. číslo titulní strana

Kontakty

info@educamagazin.cz

Letohradská 803/24
Praha 7 - Holešovice, 170 00

© 2023 vytvořeno Higuera web