EDUCA MAGAZÍN

Objednat EDUCU

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte možnost
Edit Template

Králova řeč

Její originální a komplexní způsob léčby slaví úspěchy doma i v zahraničí. Ilona Kejklíčková je nejen průkopníicí nových metod, ale také autorkou odborných publikací. Měla jsem to štěstí se s ní poprvé setkat už před více než deseti lety, kdy jsme řešili potíže mého prvního syna. Tenkrát na nás oba doslova strhla svou pozitivní energií, hravostí a unikátním přístupem jak profesionálním, tak lidským. Byli jsme překvapení, jak výrazně řeč ovlivňuje způsob dýchání i držení těla a jak je důležitá role fyzioterapie. Ve stejném duchu se neslo naše setkání na Logo klinice v Brně i tentokrát, jen s tím rozdílem, že se tým odborníků rozrostl, interiéry prošly rekonstrukcí a ke zpříjemnění dlouhodobějších pobytů přibyl i bazén. 

Faktem ale zůstává, že téměř každé třetí dítě předškolního věku dnes trpí poruchou komunikace nebo vadou řeči, což je samozřejmě možné řešit logopedickou terapií. Přesto si někteří dospělí své nedokonalosti výslovnosti, jako je například ráčkování a šišlání, nesou celý život. Paní Ilona Kejklíčková je toho názoru, že na nápravu není nikdy pozdě, a proto se na její klinice setkáte nejen s dětmi, ale i s dospělými. Často její pomoc vyhledají manažeři, podnikatelé nebo právníci, kteří potřebují zlepšit artikulaci, zkultivovat svůj projev nebo třeba zpomalit tempo řeči. Krásným příkladem toho, že s těmito potížemi bojují a bojovali i velmi inteligentní a vysoce postavení lidé, je film Králova řeč, který vypráví o britském panovníkovi Jiřím VI., korunovaném na prahu druhé světové války. I když trpěl celoživotní vadou řeči, s pomocí excentrického terapeuta překonal koktání a pronesl pro Brity zásadní řeč v rádiu. 

Složitějších diagnóz se ani na klinice LOGO nebojí, naopak jsou vnímány jako výzvy pro celý tým lékařů a terapeutů. „Dětí s vadami řeči stále přibývá. Možná je to dáno životním stylem. Je možné, že to má na svědomí nedostatek skutečné komunikace a převládající virtuální komunikace prostřednictvím mobilů a internetu. Omezuje se i běžná komunikace v rodinách, a to je skutečný problém. Postiženi v tomto ohledu bývají čtyřikrát častěji chlapci než dívky, a pokud se problém projeví u děvčat, mívá většinou daleko hlubší příčiny. Souvisí to také s jemnou a hrubou motorikou. U nás děti sledujeme komplexně,“ vysvětluje sympatická lékařka, která si své kolegy do týmu vybírá velmi pečlivě. Důležitá je nejen odborná, ale také lidská stránka, umění jednat s lidmi, empatie. Jediná logopedická klinika v zemi pod jejím vedením stále roste. Vzhledem k tomu, že se zde zaměřují na poruchy komunikace, komplexním přístupem mnoha zdravotnických odborností je možné poskytnout poctivou odbornou diagnostiku a péči, co dobře funguje. Ať už jde o vyšetření neurologem, otolaryngologem, psychologem, ortopedem nebo fyzioterapeutem, všechno má tady svůj řád a význam. „Dnes je u nás na klinice zhruba třicet procent dospělých, kteří se rozhodli řešit své neléčené potíže s řečí. Podle statistik nám těch dospělých klientů každý rok přibývá. Často přicházejí například i lidé po úrazech hlavy, kdy bývá narušeno řečové centrum, při neurologických poruchách, afázii způsobené například mrtvicí nebo s neléčenou koktavostí. Naše klinika má tu výhodu, že kromě logopeda a terapeutické části mají klienti k dispozici celý lékařský tým. Pravidelně se v tomto expertním týmu scházíme a řešíme společně složitější případy,“ říká Ilona Kejklíčková, která má s léčbou dospělých velmi dobrou zkušenost. Dobrá zpráva je, že pokud se člověk sám rozhodne, že něco změní, a přistupuje pak ke své vlastní mateřštině jako k výuce cizího jazyka, výsledky se dostaví velmi brzy v případě, že nejde o nějakou neurologickou příčinu, ale jen o nápravu výslovnosti, změna je patrná přibližně po měsíci. 

POSLEDNÍ ČÍSLO

Educa Magazín - 3. číslo titulní strana

Kontakty

info@educamagazin.cz

Letohradská 803/24
Praha 7 - Holešovice, 170 00

kde koupit ?

zde na webu
www.educamagazin.cz
© 2023 vytvořeno Higuera web