EDUCA MAGAZÍN

Objednat EDUCU

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte možnost
Edit Template

Cesta ke zdravému kolektivu

Slovní urážky, postrkování na chodbách nebo nenávistné komentáře na sociálních sítích jsou ze školního prostředí bohužel dobře známé každému z nás. Nesprávné mezilidské jednání ale nemá věkovou hranici, objevuje se v různých formách na středních i vysokých školách a dobře se mu daří i v některých pracovních kolektivech. Ať už se v těchto případech nacházíme v jakékoli pozici, řešení nebývá snadné, a právě proto se stále více škol a firem obrací na platformu, která v boji se šikanou úspěšně pomáhá.

Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm se ještě jako studenti gymnázia rozhodli hledat řešení, které by pomohlo šikanu ze školních tříd vymýtit. V roce 2017 proto přišli s online schránkou důvěry, aplikací Nenech to být (NNTB). To, co začalo jako školní projekt, svůj prvotní rozměr rychle přerostlo a o čtyři roky později už aplikaci tří kamarádů pod záštitou Ministerstva školství využívalo 1800 škol u nás i v zahraničí. Pomocí aplikace mohou studenti i rodiče jednoduše a anonymně oznámit případy šikany nebo otevřít jakákoli témata, o nichž se jim osobně těžko mluví. Každá škola si pro tento účel zvolí osobu, která oznámení skrze aplikaci přijímá a je schopná konkrétní případy dále řešit. „Možnost bezpečně oznámit vedení, když jste svědkem, nebo dokonce obětí nekalostí, považujeme v jakémkoli kolektivu za naprosto klíčovou. Zvýšený nárůst zájmu u škol, ať už základních, středních nebo vysokých, nás obzvlášť těší,“ dodává David Špunar.

Bossing, staffing a další

Tento systém se kromě zástupců škol zalíbil i firmám, a tak se platforma NNTB stala v roce 2020 také nástrojem pro budování zdravé firemní kultury. Díky ní mohou zaměstnanci oznamovat protiprávní či jakékoli podivné praktiky na pracovišti, což se obecně označuje pojmem whistleblowing. I přes to, že šikana je v myslích mnoha z nás spojována právě se školním prostředím, není na pracovišti ojedinělá. Systematický nátlak na členy kolektivu navíc vede kromě stresu a nepříjemných pocitů i ke snížení pracovní efektivity a zvýšení fluktuace zaměstnanců, a je tedy v zájmu každé společnosti jí předcházet. Mezi časté formy šikany na pracovišti patří bossing, kdy nadřízený šikanuje podřízeného, staffing, tedy opačný případ, při němž podřízení šikanují nadřízeného nebo mobbing, do něhož jsou zapojeni kolegové na stejné pracovní pozici. Ať se tyto formy projevují slovními urážkami, ignorancí nebo třeba zpochybňováním schopností druhého, skrze aplikaci NNTB je možné je anonymně oznámit a dát podnět k jejich řešení. „Zavedení podobného nástroje je navíc jasným signálem do firmy, že chování jako mobbing nebude tolerovat, a funguje tak částečně jako prevence,“ vysvětluje Jan Sláma.

V současné době používá aplikaci NNTB (v zahraničí FaceUp) více než tři tisíce firem, škol a úřadů po celém světě. Mnoho pedagogů ji už v dnešní době vidí jako nepostradatelnou součást školního života, řadě rodičů zase vrátila lehké spaní. Přínos aplikace si chválí i ředitelé a HR manažeři firem, kterým se díky ní daří budovat otevřenou interní komunikaci ve firmě. Kromě řešení problému ji zaměstnanci používají také jako nástroj k zasílání podnětů na drobná zlepšení, jež by jim práci či pobyt na pracovišti zpříjemnila.

www.nntb.cz

POSLEDNÍ ČÍSLO

Snímek obrazovky 2024-06-17 v 7.13.35

Kontakty

info@educamagazin.cz

Letohradská 803/24
Praha 7 - Holešovice, 170 00

kde koupit ?

zde na webu
www.educamagazin.cz
© 2023 vytvořeno Higuera web