EDUCA MAGAZÍN

Objednat EDUCU

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte možnost
Edit Template

Dva roky za námi, ale kolik před?!

Nedávno proběhlo na mnoha místech v ČR setkání k připomenutí uplynutí dvou let od začátku válečného konfliktu na Ukrajině. Jsou to už dva roky od chvíle, co jsme si ve stresu stahovali materiály „Jak mluvit s dětmi o válce?“ z Centra Locika, a doufali jsme, že se situace brzy uklidní.

 

Mnozí z nás se do podpory příchozích zapojili poskytnutím ubytování, darováním oblečení nebo zasláním finančního příspěvku. V rámci posledních dvou let nastoupilo do českých škol téměř 50 tisíc ukrajinských dětí a více než 3,5 tisíce studentů z Ukrajiny pokračovalo ve svých studiích na českých univerzitách.

Zatímco se znalostí jazyka na úrovni B2 může na univerzitě zdarma studovat každý, na základní školy nastupují nejčastěji žáci se žádnou nebo s nedostatečnou znalostí češtiny. Klíčovým úkolem je pro jejich učitele předání znalostí a dovedností určených RVP (příp. ŠVP). K tomu je důležitá samozřejmě znalost vyučovacího jazyka. V závislosti na tom, z jaké jazykové větve k nám žáci přichází a samozřejmě i na individuálních potřebách, se cílová úroveň češtiny za stejnou dobu a se stejnou podporou může u jednotlivců lišit.

Žáci s odlišným mateřským jazykem spadají do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), a potřebují proto ve výuce další přidruženou podporu. A ta spadne, jak jinak, než na bedra vyučujících a asistentů. Díky pedagogické a jazykové diagnostice můžeme žáky rozdělit do skupin s podobnými potřebami, a tím si o něco ulehčit práci s vytvářením materiálů.

Při sestavování nebo úpravě pracovních listů pro skupinu žáků s nedostatečnou znalostí češtiny, zkusme uvažovat méně odborně a více lidsky. Třiďme informace a učivo podle pomůcky „MUMĚMO“ a sice rozdělením učiva na to, co žáci umět MUsí, MĚly by a co umět MOhou.  Na takových stavebních kamenech můžeme dále postavit i hodnocení. A právě to je také často skloňovaným dotazem v tématu vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Co podobnou přípravou získáme? Čas navíc, který můžeme věnovat sami sobě. Pro výuku totiž musíme mít dost síly i my – pedagogové – a proto nepodceňujme ten často skloňovaný wellbeing. Ostatně, i kdyby válka skončila dnes, děti cizinců nás ve školách budou potřebovat stále.

POSLEDNÍ ČÍSLO

Educa Magazín - 3. číslo titulní strana

Kontakty

info@educamagazin.cz

Letohradská 803/24
Praha 7 - Holešovice, 170 00

kde koupit ?

zde na webu
www.educamagazin.cz
© 2023 vytvořeno Higuera web